Dr. Mándoki István
közjegyző

Bemutatkozás

Dr. Mándoki István közjegyző jogi tanulmányait a Szegedi Jogi Karon végezte, 1981-ben cum laude minősítéssel szerzett diplomát. 11 éves ügyvédjelölti, ügyvédi és jogtanácsosi gyakorlat után csatlakozott a közjegyzői karhoz először Szeghalmon. 2000 májusa óta kecskeméti közjegyző. 1993 óta angol nyelvű jogosítvánnyal rendelkezik, ami feljogosítja angol nyelven történő közjegyzői tevékenységre, beleértve okiratokat, hitelesítéseket. Öt különböző szakjogászi minősítést szerzett, ebből hármat angol nyelven. Nemzetközi üzleti jogból szintén angol nyelven mester fokozatot szerzett (LL.M.). Több mint egy évtizede tagja az Országos Közjegyzői Kamara választmányának. Sokáig a Szegedi Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, 4 évig annak elnöke volt. Jelenleg is tagja a kamara elnökségének. A Közjegyzők Közlönyében számos cikke jelent meg.

Szolgáltatásaink

Mindezen tevékenységeket a nemperes eljárások kivételével angol nyelven is jogosultak vagyunk folytatni.

  • Másolathitelesítés, Hiteles/nem hiteles cégkivonat, Aláírási címpéldány, Névaláírás hitelesítés természetes személy/cégek, társadalmi szervezetek részére, Hiteles/nem hiteles tulajdoni lap másolat

  • Hitel- vagy kölcsönszerződés és annak biztosítéki szerződései, ezek módosítása, Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és tartozáselismerő nyilatkozat, Zálogjogi nyilvántartással összefüggő eljárás, Zálogszerződés, Külföldi letelepedéssel kapcsolatos nyilatkozat

  • Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítási ügy, Adásvételi szerződés, opció, Meghatalmazás, Ténytanúsítvány sorsolásról, Kezességvállalás és ennek módosítása, Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése

  • Jogi személyiséggel rendelkező társaság alapítása, módosítása, Egyéb egy és/vagy kétoldalú jogügyletekÉletbenlét tanúsítása, Váltó, közraktárjegy óvás, Hagyatéki ügyek

Illetékesek

Dr. Mándoki István

közjegyző angol nyelvi jogosítvánnyal
(English language licence No.: 56.195/1993. IM.)
Európa Uniós, Bank és külkereskedelmi szakjogász,
amerikai jogi szakértő, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász, L.LM.

Dr. Klisics Diána

közjegyző-helyettes angol nyelvi jogosítvánnyal

Dr. Prohászka Szilvia

közjegyző-helyettes

Dr. Tóth Kamilla

közjegyző-helyettes

Dr. Kovács Gergely

közjegyző-helyettes
amerikai jogi szakértő, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

Közjegyzőjelöltek

Gaálné Dr. Arany Szilvia

 

Dr. Szakonyi Andrea

 

Közjegyzői díjak

Az új közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (viii. 23.) im rendelet értelmében

A KÖZJEGYZŐI DÍJAK 2019. JÚLIUS 1-TŐL ORSZÁGOS SZINTEN VÁLTOZNAK.

A változás mértékére példaként TÁJÉKOZTATÁSUL szolgálnak az alábbi hatályos hitelesítési díjak:

Szolgáltatás Díj
MÁSOLATHITELESÍTÉS 1.200 Ft/old. +150 Ft
MÁSOLATHITELESÍTÉS (magyar nyelvű okiratról angol nyelvű záradékkal) 2.250 Ft/old.+300 Ft
ALÁÍRÁSHITELESÍTÉS 4.350,- Ft
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 8.700,- Ft az első példány,
további példány 4.500 Ft/db
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY (HOZOTT TERVEZETRE) 4.500 Ft
CÉGKIVONAT 7.850,- Ft + 150,- Ft/old.
TULAJDONI LAP 11.450 ,-Ft + 150,- Ft/old.
ÓRADÍJAS EGYOLDALÚ JOGÜGYLET pl. meghatalmazás, kiköltözési nyilatkozat
PÉLDA (5 oldal, 2db kiadmány)
33.150,-Ft.
ÓRADÍJAS EGYOLDALÚ JOGÜGYLET HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜL
PÉLDA (5 oldal, 2 db kiadmány)
48.550,-Ft
TARTOZÁST ELISMERŐ NYILATKOZAT FOGYASZTÓI LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL alapján
PÉLDA (10.000.000,- Ft ügyérték, 20 oldal, 1db kiadmány)
66.704,- Ft.
EGYOLDALÚ KÖZJEGYZŐI OKIRAT pl. végrendelet, magánszemélyes tartozáselismerés
PÉLDA (10.000.000,- Ft ügyérték, 5 oldal, 1 db kiadmány)
91.453,- Ft
FUNDAMENTA SZERZŐDÉS KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALÁSA
PÉLDA (2x4.000.000,- Ft, 5 oldal, 2 db kiadmány)
85.267,- Ft
KÉTOLDALÚ KÖZJEGYZŐI OKIRAT ÍRÁSBELI TERVEZET ALAPJÁN
PÉLDA (10.000.000,-Ft ügyérték, 20 oldal, 1 db kiadmány)
92.340,-Ft
KÉTOLDALÚ KÖZJEGYZŐI OKIRAT ÍRÁSBELI TERVEZET NÉLKÜL
PÉLDA (10.000.000,-Ft ügyérték, 20 oldal, 1 db kiadmány)
152.680,-Ft
ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSÁBA BEJEGYZÉS KAPCSOLAT FENNÁLLÁSÁRÓL 38.150,-Ft
HÁZASSÁGI ÉS ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBA BEJEGYZÉS
nem az eljáró közjegyző által készített szerződés esetén
32.700,-Ft

Elérhetőségeink

Iroda

Cím: 6000 Kecskemét,
Mikes utca 8.

Ügyfélfogadás

Hétfőtől - csütörtökig: 08.00 - 16.00 óráig
Pénteken: 08.00 - 15.00 óráig

Kapcsolat

Telefon: (36-76) 508-120; (36-76) 508-121
Fax: (36-76) 418-152
E-mail: mandokii@t-online.hu