Dr. Mándoki István
[Latin] NOTARY Public

Notary

In Hungary those notaries, who speak a foreign language at a certain level can obtain the right to draft documents in foreign languages. I am one of those notaries who have the right to work in English. All Hungarian notaries are civil law notaries, so they are trained lawyers with a minimum 6 years practice, and with a Bar exam (with very few exemptions). We prepare deeds mainly regarding bank loans, prepare wills, conveyances and generally almost all types of contracts and instruments. We also deal with areas like Property law, Family Law, Successions, Deeds and conveyances, including mortgages and refinancing, builder liens. We have practice in corporate law, we can assist companies from foundation, to liquadition. We deal with Probate procedure, and different kind of certificates. (Including attestations of signatures, affidavits, statutory declarations, certified true copies, authorization of minor child travel, proof of identity) Protest of Bill of Exchange is also our task. Hungarian civil procedure law gives extra executory force and probative value to the notarial instruments, so they are often used in different cases. Notaries are impartial, and independent, so they have to take care for the interests of all the parties involved.

Before being a notary I practiced as a general practitioner for more than 6 years, then I worked for more than one year as a company lawyer. Later I obtained a degree “Master of Law of International Business Law”. I have 3 specialist degrees in Foreign Trade law, in Bank Law and in European Law. Now I participate on a course for American Law Studies. I studied 3 months in Case Western Reserve Law School Cleveland Ohio, two months in a city law office in London, and a month in Brussels and Strassburg at the European Union.

For 9 Year I was the member of the Presidential Board of the Hungarian Notaries, and a member of different international committees, eg. Social Security Committee and Informational Committee.

Our Services

Mindezen tevékenységeket a nemperes eljárások kivételével angol nyelven is jogosultak vagyunk folytatni.

  • Másolathitelesítés, Hiteles/nem hiteles cégkivonat, Aláírási címpéldány, Névaláírás hitelesítés természetes személy/cégek, társadalmi szervezetek részére, Hiteles/nem hiteles tulajdoni lap másolat

  • Hitel- vagy kölcsönszerződés és annak biztosítéki szerződései, ezek módosítása, Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és tartozáselismerő nyilatkozat, Zálogjogi nyilvántartással összefüggő eljárás, Zálogszerződés, Külföldi letelepedéssel kapcsolatos nyilatkozat

  • Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítási ügy, Adásvételi szerződés, opció, Meghatalmazás, Ténytanúsítvány sorsolásról, Kezességvállalás és ennek módosítása, Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése

  • Jogi személyiséggel rendelkező társaság alapítása, módosítása, Egyéb egy és/vagy kétoldalú jogügyletekÉletbenlét tanúsítása, Váltó, közraktárjegy óvás, Hagyatéki ügyek

Illetékesek

Dr. Mándoki István

közjegyző angol nyelvi jogosítvánnyal
(English language licence No.: 56.195/1993. IM.)
Európa Uniós, Bank és külkereskedelmi szakjogász,
amerikai jogi szakértő, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász, L.LM.

Dr. Klisics Diána

közjegyző-helyettes angol nyelvi jogosítvánnyal

Dr. Prohászka Szilvia

közjegyző-helyettes

Dr. Tóth Kamilla

közjegyző-helyettes

Dr. Kovács Gergely

közjegyző-helyettes
amerikai jogi szakértő, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

Közjegyzőjelöltek

Gaálné Dr. Arany Szilvia

 

Dr. Szakonyi Andrea

 

Contact

Office

Address: 6000 Kecskemét,
Mikes utca 8.

Business hours of the office

Monday to Thursday: 8 a.m. - 4 p.m.
on Friday: 8 a.m. - 3 p.m.

Contact

Telefon: (36-76) 508-120; (36-76) 508-121
Fax: (36-76) 418-152
E-mail: mandokii@t-online.hu